Företagsarrangemang & föreläsningar

Företagsarrangemang & föreläsningar

QI Gong och Mindfullness för företag anpassas och utformas utifrån de unika behov och den kultur som kännetecknar det enskilda företaget.

Mindfulness, medveten närvaro

Den kan beskrivas både som en metod och ett förhållningssätt. Man tränar på att vara närvarande i nuet och öppen på att observera och beskriva både den inre och yttre verkligheten - utan att döma. Acceptans och att koppla bort den mentala autopiloten är en central punkt.


Mindfulness är en medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, utan att värdera eller bedöma, observera saker och ting som de är, här i stunden. Du kan alltså när som helst i vardagen öva mindfulness.

Mindfullness innehåller en intention, en avsikt i motsats till grubbleri som oftast är en automatiskt reaktion.

Vanliga mindfulness meditationer är att observera de basala byggstenarna i en erfarenhet, en upplevelse. Det vi känner, tänker, andningen och kroppsförnimmelser.

Till exempel att med nyfikenhet i sinnet "lysa upp" andningen. Bara känna och följa andnings rytmen där andningen känns som mest levande för dig. När tankar tränger sig på förs sinnet mjukt tillbaka till andningen, utan att värdera eller bedöma. På detta sätt utvecklar vi tålamod, tolerans och medkänsla med oss själva och sinnet övas i samling.

Mindfulness är en ingrediens i Qi Gong som kan övas separat eller som en del i Qi Gong träningen.

Mindfulness är i grunden en Buddistisk meditationsform.

Mindfulness har använts praktiskt i USA sedan 1970-talet då professor emeritus Jon Kabat -Zinn öppnade dörrarna till sin idag världsberömda stressklinik i Massachusetts och började leda kurser i mindfulness. Efter att ha använt sig av mindfulness för att hjälpa människor med varierande sjukdomsbakgrund, exempelvis kronisk smärta började man förstå att metoden även var effektiv mot stress, depression, ångest och utmattningssyndrom. Det är inom detta område som mindfulness har lanserats på bred front i Sverige.

Ring för mer information

Lilli Sjölund

Jag har arbetat som privatpraktiserande terapeut sedan år 1991. Jag började min utbildningsbana med en 1 årig friskvårdsutbildning.
Därefter fortsatte jag min utbildning med grundmedicinskutbildning, akupunkturutbildning, Qi-Gong instruktörsutbildning, hypnosutbildning och en grundläggande psykodynamisk psykoterapitutbildning motsvarande steg 1 med 30 % hypnos.
Jag har arbetat med utbildningar och föreläsningar, på företag och med privatpersoner, under många år. Ämnen som jag utbildar i är: ledarskap, personlighetsutveckling, stresshantering, kinesisk medicin och friskvård.

Jag har studerat i Kina och Sverige för lärare och mästare från World Academic Society Of Medical Qi Gong.